انتخاب یک نام برای کسب و کار نوپا شما کار ساده ای نیست. اصولا وظیفه ای بسیار فراتر ازشناسایی یک کسب و کار بر عهده نام کسب و کار هست. این اسم به مشتریان شما می گویدکه شما چه چیزی هستید، چه کاری می کنید و قدری هم در مورد چگونگی انجام آن توضیحمی‌دهد. نام کسب و کار شما موجب متمایز شدن شما از رقبا شده، علاقه و توجه مشتری راجلب می کند و تفحص بیشتر را در مورد شما موجب می شود – – البته اگر بدرستی انتخابشود.

من در ابتدا آن را به درستی انتخاب نکردم

همه کارآفرینان مرتکب اشتباه می شوند و من هم در ابتدا یکی از این اولین اشتباهات را درابتدای کار خودم مرتکب شدم.

هیجان زده از کسب و کار نوپایی که در حال راه اندازی آن بودم، شرکتی را به نام Diadem باعنوان Diadem Communications نامگذاری کردم. Diadem یعنی یک نیم تاج جواهر نشان –نامی که تصور می کردم برای یک کسب و کار و موفقیت در حال ظهور مناسب باشد.اما کلمه Diadem به شما چه چیزی القاء می کند؟ آیا هیچ تصویری از حضور یافتن من در شرکتشما و در بین کارکنان شما و آموزش آنها برای فعالیت در حوزه فروش و موفقیت در هر مذاکرهدلخواهی را می دهد؟ آیا آنقدر تصویر خوبی از من در ذهن شما ایجاد می کند که نتوانید در برابراستخدام کردن من مقاومت کنید؟

البته که نه . . . این نام و این حس و تصویرها برای خودم هم ملموس نیست و از آن بدتر که ایننام برای هیچ یک از مشتریان من هم چنین حسی را نداشت. اگر فقط در قالب یک کلمه یا نام ازعنوان شرکت من در جایی استفاده می شد، کمترین اطلاعاتی در مورد نوع کسب و کار و نوعخدمات من به مشتری ارائه نمی شد. در واقع نام انتخاب شده هیچ چیزی نمی گفت و برای منهیچ کاری نکرد.

این نام باید تغییر می کرد و در واقع با یک نام اثربخش جایگزین می شد. اما ببینیم چگونه باید بهیک نام اثربخش برای کسب و کار خودمان دست پیدا کنیم؟

یک نام اثربخش

پس از دنبال کردن چند گام و دستورالعمل برای هماهنگی هویت شرکت به اسم مستعارthe trade show coach رسیدم که در نگاه اول به مشتریان می گفت که چه کاری انجام
می‌دهم – کمک به شرکت ها در نمایشگاه ها – و اینکه چگونه انجام می دهم – به صورتآموزش و به عنوان یک مربی، نه شخصی که دیکته می کند، راهنمایی میکند یا هدایت می کندو … .

تفاوت را می بینید؟ همین اتفاق برای مشتریان من هم افتاد و در همان گام های ابتداییمشتریان دائمی خیلی خوبی را جذب کردم. همین وضعیت می تواند برای شما هم پیش بیاید – اگر نام مناسبی انتخاب کنید.

1- بگوید که شما که هستید.

نام انتخابی شما باید بازتاب دهنده هویت شما باشد که جنبه ای حیاتی از برندینگ است. شمادر آینده به تبلیغ و ترویج و معرفی این نام در برابر عموما خواهید گرفت. دوست دارید بقیه با دیدناسم شما، چه تصوری از شما داشته باشند؟برای بعضی ترکیب کردن نام شخصی در نام کسب و کار منطقی است: مثلا حوزه حقوقی،پزشکی یا حسابداری.

برخی ترجیح می دهند نامی توصیف کننده تر داشته باشند: مثلا در کشور خودمان سمنو عمه لیلا، چرا که این نامی است که بسیاری از مشتریان اولیه این تولید کننده را به آن شناخته اند؛شاید حتی اسم کوچک وی لیلا هم نباشد، اما الان دیگر همه وی و محصول وی را با این ناممی‌شناسند.

2- بگوید که چه کار می کنید.

جای تعجب زیادی دارد که نام بسیاری از کسب و کارها هیچ اطلاعاتی در مورد خدمات و محصولخود به مشتری نمی دهند یا اگر هم بدهند این اطلاعات در حداقل است. این دسته از کسب وکارها فقط به مشتریانی امید دارند که از گذشته آنها را می شناسند یا اینکه نام آنها را در حینمطالعه مطلب در اینترنت یا مثلا دفاتر اطلاعات کسب و کارها و … پیدا می کنند.

3- بگوید که چگونه آن را انجام می دهید.

فراموش نکنید که کلمات از قدرت بسیار زیادی برخوردار هستند و با انتخاب صحیح آنها در نگاه اولتصویر بسیار خوب و مناسبی را می توانید از محصول و خدمات خودتان در اختیار مشتری قراردهید.

مثل باشگاه ورزشی تن آرا؛ که حتی بدون ذکر دو کلمه اول باشگاه ورزشی هم مخاطب بازمی‌تواند تا حدودی حدس بزند که حوزه فعالیت این کسب و کار چیست؟

4- شما را از رقبا متمایز کند.

نام شرکت شما اولین فرصت برای به رخ کشیدن تفاوت های شما نسبت به رقبای خودتاناست. این نتیجه را می توانید با استفاده از تاکید بر جنبه های منحصر به فرد محصول و خدماتخود و اینکه چه چیزی در محصول شما در محصول دیگر شرکت ها پیدا نمی شود یا اینکه شمابهتر از بقیه انجام می دهید، بدست آورید.

5- علاقه مشتری را جلب کند.

جلب توجه مشتری یک علم و هنر است. مشتریان هدف خود را بخوبی بشناسید. چهخصوصیاتی در خدمات و محصولات شما برای آنها بیشترین ارزش را دارد؟ آنها از چه کلماتی در
خوششان می آید؟

بر این ویژگی های مهم محصولات خود در نام خود تاکید داشته باشید.

6- مشتری را به بررسی و تحقیق بیشتر ترغیب کند.

به یاد داشته باشید خصوصیتی که ممکن است برای یک گروه از مشتریان شما جذاب باشد،ممکن است موجب سرد شدن و راندن گروه دیگری از مشتریان شما باشد. مطمئنا می خواهیدنام شما دعوت کننده و دوست داشتنی باشد – مخاطبین دوست داشته باشند در مورد آنصحبت کنند و اطلاعات بیشتری به دست بیاورند یا به اشتراک بگذارند.

این موضوع خصوصا برای کسب و کارهایی اهمیت دارد که در پی جلب سرمایه گذار برای کسبو کار خود هستند.

منبع : https://www.ibazaryabi.com